101użytkowników

Szybkie wyszukiwanie

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu społecznościowego www.mjakmilość.co.uk 

§1

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujacych na terytorium Wielkiej Brytanii, podczas korzystania z serwisu

§2

Właścicielem i Administratorem serwisu jest firma NEMEZYS zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Regulamin serwisu został utworzony zgodnie z obowiązujacym prawem w Wielkiej Brytanii

§3

Serwis jest zbiorem interaktywnych stron www umożliwiających użytkownikom komunikowanie się, umieszczanie własnych treści a także przeglądanie treści zamieszczonych przez innych użytkowników

§4

Wszystkie dane dostarczone przez użytkowników serwisu www.mjakmiłość.co.uk podlegają ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu firma NEMEZYS

§5

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do edycji dostarczonych przez siebie informacji

§6

Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z serwisu www.mjakmiłość.co.uk musi mieć ukończone 18 lat. Poprzez zarejestrowanie się i używanie naszej strony oświadcza, że spełnia przewidziane niniejszym porozumieniem warunki 

§7

Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zablokowania lub usunięcia profilu użytkownika ( bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez użytkownika) jeśli :

- na profilu zostaną umieszczone treści powszechnie uznane za obraźliwe

- treści naruszające prawa osób trzecich

- treści propagujące nienawiść lub przemoc

- rozpowszechnianie treści pornograficznych

- treści zawierające reklamy produktów, serwisy www, linki do stron oferujące produkty nie związane z charakterem serwisu www.mjakmiłość.co.uk ( bez pisemnej zgody właściciela serwisu )

- zabronione jest publikowanie treści kojarzących się z dyskryminacją rasową, religijną, płciową, seksualną

§8

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony www nie wynikające z jego działań lub zaniechań, w szczególności :

- awarii sieci internetu

- awarii serwera

- awarii komputera użytkownika

§9

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczane w serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, wiadomości oraz oświadcza, że posiada prawa, uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do zamieszczonych przez siebie materiałów ( majatkowe prawa autorskie oraz prawo do korzystania do tego, aby były one publikowane na łamach serwisu www.mjakmiłość.co.uk oraz w innych mediach i nie spowoduje to jakichkolwiek naruszeń praw osób trzecich )

§10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez użytkowników, jednak dołoży wszelkich starań, aby usuwać materiały niezgodne z Regulaminem

§11

Użytkownik wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora oraz oświadcza, że udziela Administratorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów w celach marketingowych oraz publikacji w mediach, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela serwisu

§12

W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiazującego prawa

§13

Zakończenie rejestracji w serwisie www.mjakmiłość.co.uk jest jednoznaczne z oświadczeniem :

" Oświadczam, że zapoznałam (em) się i akceptuję treść niniejszego Regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszych edycji konta "

§14

Zabronione jest, pod rygorem usunięcia lub zablokowania konta, umieszczania danych kontaktowych w profilu

Zarejestruj się już Teraz!
Założenie profilu zajmie Ci tylko 25 sekund!
Klikając przycisk "Zarejestruj się" zgadzasz się z Regulaminem serwisu.
Uzyskaj dostęp już Teraz!


Opis konta Premium

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Co zyskasz?

Właściwości
Premium
VIP
Wysyłanie wiadomości
Zdjęcia

Maksymalna liczba zdjęć na Twoim profilu

9
9

Tylko £10.00 za konto na stałe